Μια από τις πολύ ωραίες δουλείες για να έχεις άφθονο fun αλλά και γραφικά χωρίς να σκοτίζεσαι και πάρα πολύ για…

…την ακρίβεια του χειρισμού. Ποιος θέλει άλλωστε να σκοτίζεται και πολύ αυτό τον καιρό!!