Κάθε ιδέα μπορεί να γίνει videogame. Και κάθε ανθρώπινη δραστηριότητα. Ιδού, το SnowRunner, που έχει σίγουρα ενδιαφέρον!