Και όμως, μια τεχνολογία εξωτική γεννήθηκε πριν από 45 χρόνια. Μια επανάσταση…

…στον χώρο της εικόνας και του βίντεο. Και όμως, 45 χρόνια.