Τι είναι το NVIDIA DGX A100; Είναι ένα πανίσχυρο υπολογιστικό σύστημα. Το “world’s first 5-petaflops system” έχει σε μια “συσκευασία” μέσα σε ένα…

…packaging. Με την ισχύ ενός data center μια πλατφόρμα για “AI training, inference, and analytics”. Κουτί με δύναμη.