Ένα τεχνολογικό “ευαγγέλιο” για το μέλλον. Στο σύντομο αυτό βίντεο η ιαπωνική εταιρία έχει…

…συνοψίσει το πως “βλέπει” το μέλλον.