Έχει πάντα ενδιαφέρον να βλέπεις την τέχνη αλλά και την τεχνολογία πίσω από την κατασκευή τέτοιων αντικειμένων. Η κατασκευή των αποσκευών Polycarbonate της…

…συγκεκριμένης εταιρίας, σε ένα όμορφο βίντεο.