Πως εξασφαλίζεις Super slow motion σε μια ‘ταινία’ σου όταν…

…υπάρχει από πίσω ένας αισθητήρας για κινητές συσκευές; Διαβάστε την τεχνολογία.