Ακόνη και σήμερα η αρχειοθέτηση των υλικών μας γίνεται με οπτικούς δίσκους ή σε μαγνητικές ταινίες. Δείτε: αυτό είναι το Sony Optical Disc Archive Generation 3, ένα απίστευτο…

…media που εδώ περνά ένα περίεργο τεστ. Το immutable Archival Disc media (ODC5500R/US) με video content μέσα στο νερό και μετά μέσα σε ένα μηχάνημα Generation 3 Optical Disc Archive stand-alone USB 3.2 drive (ODS-D380U).