Για να δούμε τι είναι ετούτο το ενδιαφέρον μικρό της Lenovo. Φαίνεται λοιπόν πως…

…έχει ετοιμαστεί μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία, ένα μικρό φορητάκι ποίημα.