Αποκάλυψη. Για πρώτη φορά το βλέπουμε σε μια πλήρη παρουσίαση. Αυτό είναι το Citroën C4 αλλά και το…

…ë-C4 της νέας εποχής. Θα πιάσει; Είναι αρκετά πρωτοποριακό; Η ανάρτηση της Citroën Suspensions με το Progressive Hydraulic Cushions®, θεωρητικά αλλάζει το παιχνίδι. Για να δούμε.