Ενώ εμείς ζούμε στο καλοκαιράκι, 45 Royal Marines στο βίντεο βρίσκονται αντιμέτωποι με…

…τις πιο δύσκολες συνθήκες.