Η Ινδία είναι μια τεράστια χώρα. Και φαίνεται πως ένας υψηλής τεχνολογίας…

…βοηθός παίζει σημαντικό ρόλο στις υπηρεσίες ενάντια στην COVID-19.