Ναι, αυτό το καταπληκτικό δημιούργημα είναι εδώ και δύο δεκαετίες εκεί επάνω! Και συνεχώς δίνει στον…

S119-E-008577 (25 March 2009)

…Άνθρωπο τη δυνατότητα να μεγαλώσει τις γνώσεις του σε όλους τους τομείς. Να κάνει τη ζωή μας πιο πλούσια. Ως μια προσπάθεια παγκόσμια, έχει υποδεχθεί 240 άτομα από 19 χώρες στον περιβάλλον μικροβαρύτητας που τόσο χρήσιμο είναι. c

Περισσότερες από 2,800 έρευνες από επιστήμονες από 100 έθνη.

“What if we built a bridge, between and above all nations, to jointly discover the galaxy’s great unknowns?”