Δυστυχώς έχουμε ακόμη ανάγκες για εξέλιξη στον τομέα της Άμυνας. Η εταιρία με το εστιασμένο στη “Modularity” Lynx KF41 στο βίντεο δείχνει πως…

…IFV της νέας εποχής μπορεί να ‘μεταλλαχθεί’ ανάλογα με τις ανάγκες.