Εκεί πέρα στο engadget είχαν λίγο παραπάνω χρόνο και μας δίνουν τα φώτα τους. Το ονόμασαν δε ως “The best…

…non-Apple smartwatch”. Για να το δούμε.