Ένα δεύτερο teaser για μια… το trailer μιας επανέκδοσης!; Λοιπόν εδώ θα…

…δούμε πως είχε σκεφτεί ο κ.Snyder την ταινία καλύτερα. Εν αναμονή!