Εκεί στο Tested έχουν στα χέρια τους και δοκιμάζουν κάτι εντυπωσιακό! Τον εκτυπωτή Phenom…

…L SLA Printer. Και δείτε το μπορεί κάνει ετούτο το μηχανάκι!