Εκεί στο NASA Ames Research Center στην Silicon Valley ήδη προσπαθούν να μάθουν περισσότερα για την αεροκίνηση από το Μέλλον. Το επονομαζόμενο Advanced Air Mobility. Μια…

…νέα βιομηχανία που γεννιέται. Μέσα απόο simulation labs το NASA Ames συνεργάζεται ενεργά για το Advanced Air Mobility μια και η τεχνολογία σε αυτό τον τομέα κυριολεκτικά… πετά! Και κανείς δεν μπορεί να μείνει πίσω.