Ένα γαλλικό, ηλεκτρικό αυτοκινητάκι στο γειτονιές του Παρισιού. Με τις ιστορίες επαγγελματιών που…

…το χρησιμοποιούν. Και ωραίες εικόνες από το Παρισάκι!