Η SpaceX και ένας Falcon 9 με την αποστολή SAOCOM 1B. Στο διάστημα το διαστημικό σκάφος SAOCOM 1B όπως και…

…δύο rideshare φορτία, το Tyvak-0172 και το PlanetiQ GNOMES-1. Από το Cape Canaveral για το διάστημα με έναν Falcon 9 πρώτου σταδίου που πριν είχε πετάξει για να μεταφέρει το Dragon στον International Space Station!