Ναι, στο τίτλο του βίντεο λέει “The Bokeh Master”! Μιλάμε για τον πιο…

…γρήγορο φακό που έχει βγάλει η εταιρία μέχρι σήμερα. Για να τον δούμε!