Το πρόγραμμα ονομάζεται 60 in 6 και έρχεται στην…

…πλατφόρμα Quibi. Μια διαφορετική “ξενάγηση” αρχίζει!