Μια πολύ έξυπνη, πολύ δημιουργική διαφήμιση! Για να δούμε τι γίνεται με…

…την προσπάθεια να ‘χαλάσεις’ ένα G-Class.