Ο… τρελοβρετανός και το αριστούργημα. Μια εμπειρία που μας κάνει να…

…τον μισούμε (!) αλλά και πάλι να τον αγαπάμε!