Πως θα ‘συνεργάζεται’ το ευρωπαϊκό μαχητικό 6ης Γενιάς με άλλους τύπους και…

…συν-επιχειρήσεις με άλλους συμμάχους;