Πως θα ‘συνεργάζονται’ τα μαχητικά 6ης Γενιάς με αυτά της 4ης αλλά και τα…

…διαβόητα Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα;