Μια ακόμη δημιουργία που μπορεί να μας φέρει ξανά στο… Μέλλον! Από το 2003 έχουμε να…

…δούμε υπερηχητικό αεροσκάφος και πλέον υπάρχει το ενδεχόμενο να δούμε και ένα αλλά και δύο!