Είναι εφικτό να ‘σχεδιάσεις’ και να ‘καλωδιώσεις’ ένα τσιπάκι όπως είναι ένας…


…ανθρώπινος εγκέφαλος; Με τον όρο neuromorphic computing ασχολούμαστε εδώ και δεκαετίες. Για να δούμε πως και τι θα θα μπορούσε να γίνει για να γίνει πραγματικότητα μια τέτοια τεχνολογία – και φυσικά ΕΑΝ θέλουμε να γίνει αυτό.