Ο σημαντικός ωκεανογραφικός δορυφόρος Sentinel-6 Michael Freilich εκτοξεύτηκε. Φορτίο ενός SpaceX Falcon 9, ο συγκεκριμένος δορυφόρος, σε μια…

…αποστολή πεντέμιση ετών θα συλλέξει τα πιο ακριβή ever για το επίπεδο της θάλασσας και το πόσο αυτό ανέρχεται ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Η αποστολή θα συλλέξει την ίδια ώρα ατμοσφαιρικά δεδομένα αλλά και στατιστικά υγρασίας ώστε να βελτιωθούν τα μοντέλα προγνώσεων και κλίματος.

Αυτός είναι ο ένας εκ των δύο δορυφόρων του τύπου.