Μια συνέντευξη ενός θρύλου. Το In 1971, ο κ.Villy Hansen ξεκίνησε να εργάζεται με την εταιρία και ιδιαίτερα πάνω στο iconic πικάπ…

…Beogram 4000. Επιστροφή στα Classics.