Πρωτότυπα που δεν είδαν το φως της δημοσιότητας, αλλά και ειδικά οχήματα που ήταν η μαγιά ώστε να…

…δημιουργηθούν τα σημερινά μοντέλα παραγωγής της εταιρίας. Μια ιστορία με ενδιαφέρον.