Φέτος η λέξη “why” είναι most…

…searched σε σχέση με όλα τα χρόνια της καταγραφής.