Και λίγη ηρεμία. Ηρεμία από τα…

..χέρια του στούντιο της γαλήνης. Του Studio Ghibli!