Πως θα μπορούσε να είναι ένα φορητό ‘νοσοκομείο’ με πολλούς…

…αυτοματισμούς; Για να δούμε τι έχει σκεφτεί ένας σχεδιαστής, ο κ.Dors Liu.