Η μάχη για το συμβόλαιο FLRAA συνεχίζεται παρά την πανδημία. Η Bell με το επαναστατικό της…

…V-280 μας δείχνει εδώ πως προχώρησε σε ένα ακόμη επίπεδο δοκιμών. Έχει καταφέρει να δώσει πολλά αποτελέσματα στον τομέα της ευκινησίας. Πάμε να το δούμε να ‘χορεύει’ αυτό το περίεργο κατασκεύασμα.