Μια βόλτα σε μια ‘κάμαρα’ με εξαιρετικό ήχο. Πάμε να δούμε τι έχουν στήσει στην…

…Ιαπωνία οι άνθρωποι της εταιρίας και να ταξιδέψουμε σε μια hi fidelity εμπειρία.