Πιο κίτρινα δεν γίνεται και πιο προηγμένο μοντέλο δεν έχει βγάλει η εταιρία. Ιδού, η νέα…

…γενιά των Ultraboost,τα 21, στο φαντεζί Triple Yellow.