Ένα πολύ ενδιαφέρον νέο βίντεο. Η δημιουργία του…

…Su-57 “super fighter” έχει ενδιαφέρον να δούμε τι πως εκτελείται.