Πριν από λίγα χρόνια το Ιράκ παρήγγειλε 35 φρέσκα Bell 407 ελικόπτερα. Η καινούργια έκδοση για το γνωστό αερόχημα τελικά εθεάθη ως…

…US Army Non-Standard Rotary Wing Aircraft Project Management Office (NSRWA PMO*) αντικείμενο και φαίνεται πως ο προμήθεια κόστους 60 δολαρίων στην Bell Helicopters Textron Inc in Hurst (TX) αν και άρχισε το 2010 μαζί με τα 24 οπλισμένα IA-407 μέχρι το 2013, είχε και μερικά τεμάχια που έμειναν στις ΗΠΑ.