Μέτρια η επιτυχία μέχρι στιγμής για τα δημιουργήματα της DS Automobiles. Μέχρι… τώρα! Αυτό είναι και το πρώτο όχημα της εταιρίας που μας…

…αρέσει. Μας αρέσει πολύ. Πάμε να δούμε το futuristic DS Automobiles 4.