Στην αγορά των eVTOL η εταιρία Joby Aviation είναι σημαντική παρουσία και φαίνεται πως έχει πετύχει μια σημαντική συμφωνία. Τώρα σε συνεργασία με την ΠΑ των ΗΠΑ και ειδικά το πρόγραμμα Agility Prime, η εταιρία…

…φαίνεται πως έχει βρει το δρόμο προς την αμερικανική FAA για πιστοποίηση του tilt-rotor electric πενταθέσιου air taxi της!

Οι στρατιωτικοί δεν βλέπουν τα ηλεκτρικά VTOLs μόνο ως στρατιωτική λύση. Η ομάδα Agility Prime πιστεύει πως τα έσοδα θα έρθουν από την αγορά των eVTOL air taxi που από μόνη της ΕΙΝΑΙ μια αγορά με ζητήματα ασφάλειας.

Η Joby είναι μια από τις πρώτες εταιρίες που ανέβηκε στο τρένο των eVTOL, είναι οικονομικά υγιής και έχει χρηματική ενίσχυση από την Toyota, ενώ το έξι-ροτόρων αεροσκάφος της έχει συμπληρωμένες 1,000 δοκιμαστικές πτήσεις. Το eVTOL αυτό μάλιστα ήταν το πρώτο με έγκριση “airworthiness approval” από την ΠΑ των ΗΠΑ.

Η συμφωνία της εταιρίας με το πρόγραμμα Agility Prime θα φέρει και έσοδα αλλά και “key research facilities and equipment, as well as an opportunity to prove out the maturity and reliability of its aircraft years in advance of entering commercial service,” στην εταιρία που θα δώσει στην αμερικανική κυβέρνηση “valuable data and insight into the operation and performance of eVTOL aircraft,”

Η αγορά των eVTOL ετοιμάζεται για απογείωση.