Η EpiqVision Ultra LS500 Laser Projection TV είναι ένα ιδιότυπο ‘εργαλείο’. Η περίεργη αυτή αλλά…

…ενδιαφέρουσα τεχνολογία προβολής έχει πολλά προτερήματα σε μια εποχή στην οποία η μεγάλη εικόνα είναι πια ιδιαίτερα προσιτή. Για να δούμε εδώ…