Το συγκεκριμένο είναι στο σύστημα που ενδιαφέρει πολύ, όπως λένε οι πληροφορίες, τη χώρα μας…

…να αγοράσει. Για να δούμε στο φρέσκο αυτό βίντεο πως δουλεύει το 5ης Γενιάς SPIKE LR2 βλήμα.