Στο πλαίσιο των ασκήσεων κάτι πού εντυπωσιακό: το UK CSG Strike group, το USS Carl Vinson Strike Group και το USS Ronald Reagan Strike group μαζί σε…

…μια περιοχή! Τα ‘τέρατα’ συναντήθηκαν στο πλαίσιο της JS ISE ddh-182 και στο πλαίσιο μιας PHOTEX για επιχειρήσεις Quad carrier ‘βρέθηκαν’ στα ανοιχτά της Okinawa.

Συνολικά 17 (!) πλοία μαζί, μαζί με ένα flyby των F-35 και του Ηνωμένου Βασιλείου. Η κοινή εκπαίδευση των δύο ημερών είχε πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα!