Τι έρχεται; Σε μια μεταβατική περίοδο όπως αυτή που ζούμε έχουμε πολλά ενδιαφέροντα…

…μοντέλα και ο τρελός αυτός τύπος μας τα μεταφέρει ένα προς ένα.