Με τον όρο “tactical drones”, χαρακτηρίζουμε τα συστήματα…

…που χρησιμοποιούνται για στρατιωτικούς σκοπούς. Το Lemur έχει αντοχή με μια ruggedized κατασκευή ενώ διάφορες high definition RGB κάμερες, ενσωματωμένη νυχτερινή όραση και IR illuminators.

Υπάρχει ακόμη και δυνατότητα για two-way επικοινωνία ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με έναν…
ύποπτο.