Αυτό είναι. Το νέο Peugeot 308. Με ολική αναβάθμιση και για το…

…εξωτερικό αλλά και για το εσωτερικό. Πάμε μια πρώτη ‘βόλτα’ και εξωτερικά αλλά και

…εσωτερικά.