Και όμως έγινε. Και πέρα από τα πολλά αστεία που…

…κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο, έχει ενδιαφέρον να δούμε πως έγινε!