Την ίδια την ηρωίδα της Marvel, την Captain Marvel έχει διαλέξει η Nissan για να προβάλει ένα…

…πιο δυναμικό προφίλ. Για να τη δούμε την συμπαθέστατη Brie Larson!