Μια δοκιμή. Μια δοκιμή για το ενδιαφέρον ‘ειδικό’ laptop της εταιρίας. Πάμε να δούμε πως…

…κρίνει η συμπαθέστατη reviewer μας το φορητό αυτό!